Goecker - for shooters

Nikon Reparationsformulär 
 
Välkommen!

Fyll i din information nedan och bifoga ett exemplar med din/dina produkt(er)

a) Undertecknad medger att Nikon, om Nikon finner det nödvändigt, använder information om mig och min Nikonprodukt för att verifiera produktens äkthet och identifiera den detaljhandlare som sålt produkten. Nikon kommer inte delge annan min information om inte detta är nödvändigt för att Nikon skall kunna utföra sina tjänster, följa lagen eller förebygga eller beivra en brottslig gärning.

b) Den undertecknade samtycker till att Nikon använder min e-postadress för proaktiv information om kvalitets- och säkerhetsfrågor och teknisk information om mjukvaruuppdateringar för min Nikon-produkt (t.ex. återkallelser och teknisk servicemeddelande) för att förbättra teknisk funktionalitet eller bibehålla produktens kompatibilitet och för kundnöjdhet undersökningsändamål, som endast hänför sig till min reparationserfarenhet.

Fält märkta med * är obligatoriska!

 

Formuläret fylls i i egenskap av
Privatperson Företag  
 
Orgnr*  
Företag*  
Förnamn* Efternamn*
Gata*  
Postnummer* Stad*
C/o-adress  
Telefon (dagtid) Mobil*
E-mail* (används endast för reparationsinfo)
 
Leveransadress (om annan än ovan)
Förnamn Efternamn
Gata Stad
 
Produkter
Produkt 1, modell S/n Inköpsdatum
Produkt 2, modell S/n Inköpsdatum
Produkt 3, modell S/n Inköpsdatum
Produkt 4, modell S/n Inköpsdatum
Produkt 5, modell S/n Inköpsdatum
Produkt 6, modell S/n Inköpsdatum
 
Tillbehör
Väska Linsskydd Filter Batteri
Frontlock Originalkartong LCD-skydd Rem
Motljusskydd Laddare USB-kabel Ögonmussla för sökare
Minneskort, storlek och märke:
Övrigt:
 
Felbeskrivning
 
Observera att för alla garantireparationer, bifoga en kopia av ditt inköpskvitto med datum och komplett serienummer och / eller fullständigt fyllt garantikort med återförsäljarens underskrift.

Hur önskar du bli kontaktad angående din reparation?    E-mail  Brev
 
 
Härmed godkänner jag att jag läst igenom och godkänner "Villkor för inlämnande av reparation hos NIKON SWEDEN - FILIAL TILL NIKON UK LTD".  


Villkor för inlämnande av reparation hos NIKON SWEDEN - FILIAL TILL NIKON UK LTD

a) Informationen enligt ifyllt reparationsformulär är till för att Nikon i första hand skall kunna utföra en snabb och korrekt reparationsservice samt upprätthålla kundkommunikation främst genom statusinformation om pågående reparation via e-mail.

b) Undertecknad medger att Nikon, om Nikon finner det nödvändigt, använder information om mig och min Nikonprodukt för att verifiera produktens äkthet och identifiera den detaljhandlare som sålt produkten. Nikon kommer inte att delge information enligt ifyllt reparationsformulär till någon annan om inte detta är nödvändigt för att Nikon skall kunna utföra sina tjänster, följa lagen eller förebygga eller beivra en brottslig gärning.

c) Den undertecknade samtycker till att Nikon endast använder min e-postadress för statusinformation och skickar en kundnöjdhetsundersökning som endast avser min reparationsupplevelse och all annan kundkommunikation om pågående reparationer.

d) Undersökningsavgift för kostnadsförslag är för nuvarande 375 SEK (inkl. moms) vid retur utan åtgärd. Ingen undersökningsavgift debiteras vid godkänt kostnadsförslag.

e) Tekniker auktoriserad av Nikon har rätt att avslå garantireparation på inlämnad produkt enligt Nikons garantiregler, när det kan motiveras (t ex vid handhavande fel, yttre åverkan, sand- eller vätskeskada). Detta medför i så fall en undersökningsavgift om för nuvarande 375 SEK (inkl. moms) + frakt-, hanterings- och administrationsavgift om produkten önskas i retur utan åtgärd.

f) För produkter som inte hämtats ut efter 3 månader från avslutad reparation ansvaras ej.

g) För att erhålla proaktiv information om kvalitets- och säkerhetsfrågor samt information om mjukvaruuppdateringar och serviceråd för Er Nikonprodukt för att förbättra den tekniska funktionaliteten eller bibehålla kompatibilitet av produkten krävs att Ni registrerar Er produkt på www.nikon.se

h) Nikon skickar reparationer till privatpersoner med Schenker Privpak. Om det är en betalande reparation skickas det med efterkrav som betalas vid uthämtande. Frakt-, hanterings- och administrationsavgiften är för närvarande 225 SEK inkl. moms.

i) Om Nikon skulle anse det nödvändigt att byta ut min produkt mot en ny, kommer min produkt gå till miljövänlig destruktion och inte returneras.

* Jag godkänner.
 
Skriv in dessa siffror () i textfältet nedan. För att generera nya, klicka på siffrorna!
 
NIKON SWEDEN - FILIAL TILL NIKON UK LTD
Contact us Sitemap Privacy Policy Terms of Use Cookie-inställningar
Copyright © 2024 Nikon Sverige